Hà Giang đề xuất hỗ trợ kinh phí làm cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang

Đường bộ 25/08/2023 14:45

Theo báo cáo của UBND tỉnh Hà Giang, do khó khăn trong việc huy động nguồn vốn nên đến nay, ngân sách địa phương mới cân đối được khoảng 1.000 tỷ đồng cho dự án.

Hà Giang đề xuất hỗ trợ kinh phí làm cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang - Ảnh 1.

Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang giai đoạn 1 đã khởi công vào tháng 5/2023 và đang triển khai thi công.

Bộ GTVT vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Hà Giang về việc hỗ trợ nguồn vốn cho dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Hà Giang.

Theo Bộ GTVT, dự án đường cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang giai đoạn 1 được UBND tỉnh Hà Giang phê duyệt đầu tư dự án tại Quyết định 2198/QĐ-UBND ngày 5/12/2022, chiều dài 27,45km, nền đường rộng 12m, mặt đường rộng 11m, GPMB theo quy mô quy hoạch 4 làn xe.

Dự án có tổng mức đầu tư 3.198 tỷ đồng. Cơ cấu nguồn vốn gồm: Ngân sách Trung ương hỗ trợ 1.154 tỷ đồng, ngân sách địa phương bố trí 2.044 tỷ đồng, hoàn thành năm 2025. Dự án đã khởi công vào tháng 5/2023 và đang triển khai thi công.

Bộ GTVT cho biết, theo báo cáo của UBND tỉnh Hà Giang, do khó khăn trong việc huy động nguồn vốn nên đến nay, ngân sách địa phương mới cân đối được khoảng 1.000 tỷ đồng cho dự án.

"Để bố trí đầy đủ nguồn vốn đầu tư dự án, Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Hà Giang chủ động rà soát, cân đối nguồn lực theo kinh phí đã được phê duyệt; Trường hợp không thể cân đối được cho dự án, đề nghị UBND tỉnh Hà Giang làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để báo cáo cấp có thẩm quyền nghiên cứu, cân đối nguồn vốn ngân sách Trung ương tham gia hỗ trợ dự án. Bộ GTVT sẽ phối hợp chặt chẽ với địa phương trong quá trình triển khai", Bộ GTVT nêu rõ.

Trước đó, Bộ GTVT nhận được Phiếu chuyển số 1882/PC-VPCP ngày 9/8/2023 của Văn phòng Chính phủ kèm theo Tờ trình số 92/TTr-UBND ngày 07/8/2023 của UBND tỉnh Hà Giang về việc hỗ trợ nguồn dự phòng ngân sách trung ương kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 để thực hiện dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Hà Giang.
Ý kiến của bạn

Bình luận