Từ ngày mai, các Sở GTVT bắt đầu quản lý toàn diện trung tâm đăng kiểm

Tác giả: Huy Lộc

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 14/02/2024 16:50

Từ ngày mai (15/2), các Sở GTVT thực hiện cấp, thu hồi giấy phép hoạt động; kiểm tra việc duy trì điều kiện hoạt động của các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn.

Từ 15/2, các Sở GTVT bắt đầu quản lý toàn diện trung tâm đăng kiểm- Ảnh 1.

Hiện toàn quốc có 274 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đang hoạt động

Cục Đăng kiểm VN cho biết, Thông tư số 44/2023 của Bộ GTVT (hướng dẫn thực hiện Nghị định số 139/2018 của quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới và Nghị định số 30/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2018) bắt đầu có hiệ lực thi hành từ ngày 15/2/2024. 

Theo đó, thông tư hướng dẫn chi tiết các nội dung quản lý trung tâm đăng kiểm được phân cấp cho Sở GTVT các địa phương (trước đây do Cục Đăng kiểm VN thực hiện).

Cụ thể, Sở GTVT thực hiện các trách nhiệm: Tổ chức quản lý hoạt động kiểm định xe cơ giới; thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong việc thực hiện các quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới tại Nghị định số 30/2023 và các quy định của pháp luật liên quan khác trên địa bàn.

Thực hiện cấp, cấp lại, tạm đình chỉ, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới; kiểm tra, đánh giá việc duy trì các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực và hoạt động kiểm định.

Đồng thời, thông báo kết quả thực hiện các nội dung nêu trên đến Cục Đăng kiểm VN. Công bố trên trang thông tin điện tử của Sở GTVT danh sách các đơn vị đăng kiểm được cấp, tạm đình chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe giới; danh sách đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ thuộc phạm vi quản lý của Sở GTVT.

Để cấp giấy chứng nhận hoạt động cho trung tâm đăng kiểm, thông tư cũng hướng dẫn Sở GTVT các nội dung kiểm tra, đánh giá để cấp giấy chứng nhận lần đầu; nội dung kiểm tra, đánh giá việc duy trì các điều kiện về cơ sở vật chất, cơ cấu tổ chức, nhân lực và hoạt động kiểm định của đơn vị đăng kiểm trên địa bàn để đảm bảo các đơn vị đăng kiểm thực hiện đúng quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.

Sở GTVT (cùng với Cục Đăng kiểm VN) có thẩm quyền, chức năng kiểm tra đột xuất hoạt động kiểm định của đơn vị đăng kiểm trong 3 trường hợp. Đó là: khi có phản ánh, khiếu nại có cơ sở về vi phạm trong hoạt động kiểm định; có văn bản yêu cầu của các cơ quan chức năng; hoặc khi phát hiện có dấu hiệu bất thường trong hoạt động kiểm định (thông qua hệ thống giám sát, phân tích cơ sở dữ liệu kiểm định).

Nội dung, kết quả kiểm tra được lập thành biên bản, trường hợp đơn vị đăng kiểm vi phạm các quy định về hoạt động kiểm định xe cơ giới thì cơ quan kiểm tra xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật.

Về phía Cục Đăng kiểm VN, có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, chương trình hướng dẫn nghiệp vụ quản lý, kiểm định xe cơ giới cho các Sở GTVT; tổ chức tập huấn cho đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ. Tổ chức kiểm tra các Sở GTVT, các đơn vị đăng kiểm trong công tác quản lý hoạt động kiểm định xe cơ giới; xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo thẩm quyền đối với các vi phạm.

Tuy vậy, theo điều khoản chuyển tiếp được quy định tại Nghị định số 30/2023 (sửa đổi Nghị định số 139/2018 quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới, có hiệu lực từ ngày 8/6/2023), trường hợp Sở GTVT chưa thực hiện được việc cấp, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới thì có văn bản đề nghị Cục Đăng kiểm VN tiếp tục thực hiện. Còn kể từ 1/1/2026, các Sở GTVT thực hiện nội dung này theo đúng quy định pháp luật.

Theo Cục Đăng kiểm VN, đến hết tháng 1/2024, toàn quốc có 274/292 trung tâm đăng kiểm đang hoạt động (tương đương 94%) với 447/542 dây chuyền kiểm định đang hoạt động (tương đương hơn 82% năng lực kiểm định toàn hệ thống).

Trong năm2023, toàn hệ thống đã kiểm định được 5.358.411 lượt phương tiện, trong đó: 4.186.573 phương tiện đạt yêu cầu (chiếm 78,1%); 1.171.837 lượt phương tiện không đạt lần đầu và phải bảo dưỡng, sửa chữa hiệu chỉnh để kiểm định lại (chiếm 21,9%).

Ý kiến của bạn

Bình luận