“Một không - hai có” ở trường Đại học Công nghệ GTVT

“Một không - hai có” ở trường Đại học Công nghệ GTVT

“Sinh viên KHÔNG phải đóng học phí, CÓ học bổng khuyến khích hỗ trợ học tập, CÓ việc làm tại doanh nghiệp đặt hàng ngay sau khi tốt nghiệp ra trường” là mô hình đào tạo được áp dụng đối với một số ngành đào tạo đại học trong năm học 2017 của Trường Đại học Công nghệ GTVT.