Thi công hai hầm lớn nhất trên cao tốc Bắc - Nam xuyên nghỉ lễ

Thi công hai hầm lớn nhất trên cao tốc Bắc - Nam xuyên nghỉ lễ

Hai hầm Thung Thi và Trường Vinh trên cao tốc Bắc - Nam được nhà thầu thi công xuyên những ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5 để đẩy nhanh tiến độ.

Đầu tư - Hạ tầng
Đào thông tuyến hầm lớn nhất trên cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu

Đào thông tuyến hầm lớn nhất trên cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu

Những mét hầm cuối nhánh trái hầm Trường Vinh trên cao tốc Bắc - Nam đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu đã được đào thông vào hôm qua (25/4).

Đầu tư - Hạ tầng