HANCO muốn thâu tóm toàn bộ BOT Hòa Lạc - Hòa Bình

Tác giả: Đình Quang

saosaosaosaosao
Đường bộ 26/09/2022 18:10

Công ty CP Đầu tư và Thương mại Hà Nội muốn nhận chuyển nhượng nội bộ toàn bộ phần vốn góp của các nhà đầu tư vào doanh nghiệp dự án BOT QL6 Hòa Lạc - Hòa Bình.

HANCO muốn thâu tóm toàn bộ BOT Hòa Lạc - Hòa Bình - Ảnh 1.

Dự án BOT Hòa Lạc - Hòa Bình có tổng mức đầu tư khoảng 2.723 tỷ đồng, do liên danh Tổng công ty 36 - Công ty CP Đầu tư và Thương mại Hà Nội - Công ty CP Xây lắp và Thương mại Trường Lộc làm nhà đầu tư theo hình thức BOT.

Theo nguồn tin riêng của PV Tạp chí GTVT, Bộ GTVT vừa có văn bản chấp thuận về nguyên tắc việc chuyển nhượng nội bộ phần vốn điều lệ của nhà đầu tư góp vào Công ty TNHH BOT Quốc lộ 6 - Hòa Lạc - Hòa Bình.

Theo đó, trong văn bản gửi Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Công ty CP Đầu tư và Thương mại Hà Nội (HANCO), Bộ GTVT nêu rõ: Bộ GTVT chấp thuận về nguyên tắc việc Công ty CP Đầu tư và Thương mại Hà Nội nhận chuyển nhượng nội bộ toàn bộ phần vốn góp của các nhà đầu tư vào doanh nghiệp dự án theo ý kiến của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, đề nghị của Công ty CP Đầu tư và Thương mại Hà Nội và thành viên liên danh nhà đầu tư.

Bộ GTVT đề nghị Công ty CP Đầu tư và Thương mại Hà Nội và các thành viên liên danh nhà đầu tư, gồm: Tổng công ty 36, Công ty Cổ phần Xây lắp và Thương mại Trường Lộc thực hiện việc mua lại phần vốn góp, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp dự án quy định tại Điều 51, Điều 52 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Quy định tại Điều 54 - Chuyển nhượng quyền, nghĩa vụ của hợp đồng dự án số 06/HĐ.BOT-BGTVT ký kết ngày 10/2/2015; Báo cáo kết quả việc chuyển nhượng vốn góp vào Doanh nghiệp dự án về Bộ GTVT, Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

"Sau khi hoàn thành việc chuyển nhượng vốn góp, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hà Nội có trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên) và gửi cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; thỏa thuận sửa đổi hợp đồng và ký kết phụ lục hợp đồng dự án về việc điều chỉnh nhà đầu tư, phần vốn góp vào doanh nghiệp dự án và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp", Văn bản của Bộ GTVT nêu rõ.

HANCO muốn thâu tóm toàn bộ BOT Hòa Lạc - Hòa Bình - Ảnh 2.

Công ty CP Đầu tư và Thương mại Hà Nội muốn nhận chuyển nhượng nội bộ toàn bộ phần vốn góp của các nhà đầu tư vào doanh nghiệp dự án BOT QL6 Hòa Lạc - Hòa Bình.

Đối với Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Bộ GTVT yêu cầu đơn vị này xem xét, chấp thuận hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp của liên danh nhà đầu tư theo quy định tại khoản 54.5, Điều 54 của hợp đồng dự án.

"Tổng cục Đường bộ Việt Nam thỏa thuận sửa đổi hợp đồng và ký kết phụ lục hợp đồng dự án về các nội dung điều chỉnh nhà đầu tư, phần vốn góp vào doanh nghiệp dự án theo quy định tại khoản 54.6, Điều 54 của hợp đồng dự án. Đồng thời, Tổng cục Đường bộ Việt Nam chịu trách nhiệm với vai trò của cơ quan ký kết hợp đồng trong việc ký kết phụ lục hợp đồng dự án theo quy định của pháp luật", Bộ GTVT chỉ đạo.

Trước đó, Bộ GTVT nhận được Văn bản 5202 ngày 23/8/2022 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc chuyển nhượng phần vốn điều lệ đã góp vào Công ty TNHH BOT Quốc lộ 6 - Hòa Lạc - Hòa Bình, Văn bản 97 ngày 26/8/2022 về việc chuyển nhượng phần vốn điều lệ của các nhà đầu tư đã góp vào Công ty TNHH BOT Quốc lộ 6 - Hòa Lạc - Hòa Bình (doanh nghiệp dự án).

Văn bản 66/Hanco-CV ngày 12/7/2022 của Công ty CP Đầu tư và Thương mại Hà Nội (HANCO) về việc cam kết thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của bên nhận chuyển nhượng trong việc nhận chuyển nhượng vốn điều lệ giữa các nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường Hòa Lạc - Hòa Bình và nâng cấp, cải tạo QL6 đoạn Xuân Mai - Hòa Bình theo hình thức BOT.

Dự án đầu tư xây dựng dự án đường Hòa Lạc - Hòa Bình và cải tạo, nâng cấp QL6 đoạn Xuân Mai - Hòa Bình theo hình thức BOT dài 56km, gồm hai hợp phần: Tuyến Hòa Lạc - Hòa Bình được xây dựng mới dài 25,7km và hợp phần cải tạo, nâng cấp QL6 đoạn Xuân Mai - Hòa Bình dài 30,36km.

Trong đó, tuyến đường Hòa Lạc - Hòa Bình được thiết kế theo tiêu chuẩn tiền cao tốc, nền đường 12m, mặt đường 11m. Dự án đã hoàn thành đưa vào khai thác và thu phí hoàn vốn từ giữa năm 2019.

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 2.723 tỷ đồng, do liên danh Tổng công ty 36 - Công ty CP Đầu tư và Thương mại Hà Nội - Công ty CP Xây lắp và Thương mại Trường Lộc làm nhà đầu tư theo hình thức BOT.

Thông tin thêm với Tạp chí GTVT, đại diện Công ty TNHH BOT Quốc lộ 6 - Hòa Lạc - Hòa Bình cho biết, hiện nay, Tổng công ty 36 đang nắm giữ 49,5% vốn doanh nghiệp dự án; Công ty CP Đầu tư và Thương mại Hà Nội nắm giữ 25,5% và Công ty Cổ phần Xây lắp và Thương mại Trường Lộc nắm giữ 25% vốn doanh nghiệp dự án.