Hàng container nội địa thông qua cảng Hải Phòng tăng nhẹ

Hàng container nội địa thông qua cảng Hải Phòng tăng nhẹ

Sản lượng hàng hóa thông qua cảng Hải Phòng trong tháng 7 đạt 2,528 triệu tấn, hàng container đạt 122.300 Teu. Trong đó, hàng container nội địa có xu hướng tăng nhẹ.

Hàng hải
Hàng hóa thông qua cảng biển tăng cao ở những cảng nào?

Hàng hóa thông qua cảng biển tăng cao ở những cảng nào?

Trong 2 tháng đầu năm 2022, cảng biển khu vực Quảng Ninh tăng 48%, khu vực Quảng Trị tăng 38%, khu vực Nghệ An tăng 14%...

Giao thông 24h
Hàng container qua cảng biển tăng 30 lần trong 20 năm qua

Hàng container qua cảng biển tăng 30 lần trong 20 năm qua

6 tháng đầu năm 2018, theo Cục Hàng hải Việt Nam, sản lượng hàng container đạt 8,7 triệu TEU, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước.

Giao thông 24h