Hàng hóa thông qua cảng biển tăng cao ở những cảng nào?

Tác giả: Trường Vũ

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 08/04/2022 16:31

Trong 2 tháng đầu năm 2022, cảng biển khu vực Quảng Ninh tăng 48%, khu vực Quảng Trị tăng 38%, khu vực Nghệ An tăng 14%...


 

Bốc dỡ hàng hóa tại cảng Cát Lái, TP.HCM

Bốc dỡ hàng hóa tại cảng Cát Lái, TP.HCM

Theo Cục Hàng hải VN, 2 tháng đầu năm, khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển đạt 112,2 triệu tấn (không bao gồm hàng quá cảnh không xếp dỡ tại cảng), tăng 3% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, khối lượng hàng container là 3,9 triệu TEUs, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2021. Cụ thể, hàng nhập khẩu tăng 11% (từ 1,2 triệu teus lên 1,3 triệu teus), tuy nhiên lượng hàng xuất khẩu và nội địa lại giảm nhẹ với mức giảm tương ứng là 2% ( từ 1,29 triệu teus xuống 1,26 triệu teus) và 2% (từ 1,3 triệu teus xuống 1,28 triệu teus) so với cùng kỳ năm 2021.

Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển tăng cao trong 2 tháng đầu năm 2022 ghi nhận tại các cảng như: khu vực Quảng Ninh tăng 48% (từ 14,6 triệu tấn lên 21,7 triệu tấn), khu vực Quảng Trị tăng 38% (từ 175 nghìn tấn lên 241 nghìn tấn), khu vực Nghệ An tăng 14% (từ 1,67 triệu tấn lên 1,9 triệu tấn).

Bên cạnh đó cũng có nhiều khu vực cảng biển có khối lượng hàng hóa thông qua giảm mạnh như: Khu vực Bình Thuận giảm 38% (từ 2,1 triệu tấn xuống 1,3 triệu tấn), 2 khu vực Cần Thơ giảm 24% (từ 2,37 triệu tấn xuống còn 1,79 triệu tấn), khu vực Đồng Tháp giảm 28% (từ 190 nghìn tấn xuống còn 136 nghìn tấn).

Ngoài ra ở khu vực cảng biển lớn như thành phố Hồ Chí Minh và Vũng Tàu cũng ghi nhận mức giảm nhẹ lần lượt là 5% (giảm 1,2 triệu tấn) và 2% (giảm 396 nghìn tấn).

Số lượng hành khách thông qua cảng biển 02 tháng đầu năm 2022 đạt 594 nghìn lượt, có xu hướng tăng trở lại so với những tháng trước và tăng 48% so với cùng kỳ năm 2021 (phần lớn là khối lượng hành khách nội địa tuyến bờ ra đảo và hành khách đi theo tàu chở hàng).

Ước tổng khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển tháng 3 năm 2022 là 67,3 triệu tấn, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó: Hàng xuất khẩu ước đạt 17,2 triệu tấn, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2021; Hàng nhập khẩu ước đạt 19,2 triệu tấn, giảm 4% so với cùng kỳ năm 2021; Hàng nội địa ước đạt 30,7 triệu tấn, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2021; Hàng quá cảnh bốc dỡ ước đạt 143 nghìn tấn.

Trong đó, hàng container thông qua cảng biển trong tháng 3 năm 2022 ước đạt 2,3 triệu TEUs, tăng 6% so với cùng kỳ.

2 tháng đầu năm, lượt tàu ngoại thông qua cảng biển đạt 7.993 lượt, giảm 8% so với cùng kỳ năm 2021; Lượt tàu nội thông qua đạt 8.404 lượt, giảm 10% so với cùng kỳ 2021.

Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển bằng tàu biển và phương tiện thủy nội địa 02 tháng đầu năm 2022 (không bao gồm hàng quá cảnh không bốc dỡ), như sau: Khối lượng hàng hóa thông qua bằng tàu biển đạt 76,9 triệu tấn, tăng nhẹ 1% so với cùng kỳ năm 2021; Khối lượng hàng hóa thông qua bằng phương tiện thủy nội địa đạt 35,1 triệu tấn, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, khối lượng hàng hóa vận chuyển bằng phương tiện thủy nội địa đăng ký VR-SB đạt 10 triệu tấn, tăng 28% so với cùng kỳ năm 2021.

Riêng khối lượng và lượt hàng hóa thông qua các cảng do Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VMIC) quản lý trong 02 tháng đầu năm 2022, cụ thể: Khối lượng hàng hóa thông qua các cảng do VMIC quản lý đạt 12,38 triệu tấn, giảm 9% với cùng kỳ năm 2021 (do không thống kê sản lượng của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh từ năm 2022), chiếm 11% tổng khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển cả nước, trong đó: Cảng Hải Phòng có khối lượng hàng hóa thông qua lớn nhất đạt 3,66 triệu tấn, chiếm 28% tổng khối lượng hàng hóa do VMIC quản lý, đứng thứ 2 là cảng bến SSIT đạt 1,73 triệu tấn, sau đó là Cảng Sài Gòn đạt 1,7 triệu tấn.

Ý kiến của bạn

Bình luận