Bảo vệ hành lang đường sắt: Bình Dương làm được, TP.HCM kêu khó

Bảo vệ hành lang đường sắt: Bình Dương làm được, TP.HCM kêu khó

Bảo vệ hành lang đường sắt là vấn đề không dễ giải quyết, nhưng tỉnh Bình Dương đã có những cách làm khá hiệu quả.

Giao thông 24h