Tạo thuận lợi cho phương tiện vận chuyển hàng hóa nhanh hỏng

Tạo thuận lợi cho phương tiện vận chuyển hàng hóa nhanh hỏng

Trước thực tế xe vận chuyển hàng hoá lưu thông chậm tại vùng dịch hiện nay, Tổng cục ĐBVN yêu cầu tạo thuận lợi cho xe vận chuyển hàng hóa nhanh hỏng.

Giao thông 24h