Tạo thuận lợi cho phương tiện vận chuyển hàng hóa nhanh hỏng

Tác giả: Thuỳ Dương

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 18/07/2021 05:58

Trước thực tế xe vận chuyển hàng hoá lưu thông chậm tại vùng dịch hiện nay, Tổng cục ĐBVN yêu cầu tạo thuận lợi cho xe vận chuyển hàng hóa nhanh hỏng.


E2835002-7F43-4236-AC7B-5BBE4E03CF30.
Ảnh minh hoạ.

Để tạo thuận lợi cho phương tiện vận chuyển hàng hoá trong thời gian Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện Chỉ thị 16, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã ban hành văn bản số 4658/TCĐBVN-VT ngày 08/7/2021 trong đó có nội dung tạo luồng xanh ưu tiên cho phương tiện vận chuyển đã có thẻ nhận diện phương tiện được đi qua các chốt kiểm soát trong thời gian sớm nhất.

Hiện nay, đối với một số loại hàng hóa có thời hạn sử dụng ngắn cần ưu tiên được vận chuyển nhanh đến người tiêu dùng bao gồm: Nông sản, thực phẩm tươi sống, hàng đông lạnh,… Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các Sở Giao thông vận tải triển khai ngay yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải in bổ sung thêm nhãn “hàng mau hỏng” (theo mẫu kèm theo) trên giấy màu vàng, đóng dấu treo của đơn vị và dán trên kính xe kèm với thẻ nhận diện đã được cấp trong các chuyến vận chuyển loại hàng như trên để các chốt kiểm soát nhận biết và tạo điều kiện cho phương tiện lưu thông một cách nhanh nhất.

​Báo cáo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 địa phương và thông báo cho các chốt để có biện pháp ưu tiên cho các phương tiện đã dán nhãn “Hàng mau hỏng” được lưu thông nhanh qua chốt. 

Đơn vị kinh doanh vận tải phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết sử dụng nhãn “hàng mau hỏng” đối với đúng loại hàng hóa mau hỏng, đúng các quy định về việc sử dụng thẻ nhận diện, di chuyến đúng luồng, tuyến, dừng, đỗ bốc xếp dỡ hàng hóa đã ghi trong giấy vận tải.

 

Ý kiến của bạn

Bình luận