Phát triển vận tải container trên hành lang đường thủy Việt Trì- Hà Nội- Hải Phòng- Quảng Ninh

Phát triển vận tải container trên hành lang đường thủy Việt Trì- Hà Nội- Hải Phòng- Quảng Ninh

Hành lang Việt Trì - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh là một trong những tuyến có hoạt động vận tải thủy nội địa lớn nhất khu vực phía Bắc với thị phần chiếm khoảng 18,1%

Diễn đàn khoa học