Phát triển vận tải container trên hành lang đường thủy Việt Trì- Hà Nội- Hải Phòng- Quảng Ninh

Diễn đàn khoa học 14/06/2021 15:10

Hành lang Việt Trì - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh là một trong những tuyến có hoạt động vận tải thủy nội địa lớn nhất khu vực phía Bắc với thị phần chiếm khoảng 18,1%


 

20210611_092216
Nhu cầu "container hóa" trong vận tải đường thủy nội địa ngày càng tăng mạnh

  Trong điều kiện cảng biển phía Bắc phát triển mạnh, đặc biệt là hàng hóa container liên tục tăng trưởng đạt trên 14% mỗi năm, dẫn đến nhu cầu "container hóa" trong vận tải đường thủy nội địa (ĐTNĐ). Hành lang Việt Trì - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh là một trong những tuyến có hoạt động vận tải thủy nội địa lớn nhất khu vực phía Bắc với thị phần bình quân chiếm 18,1%. Tuy nhiên, trên hành lang còn nhiều bất cập về hạ tầng, chính sách (tĩnh không của cầu Đuống, hệ thống trang thiết bị xếp dỡ container tại các bến thủy nội địa chưa hình thành...) dẫn đến tiềm năng khai thác ĐTNĐ trên hành lang bị hạn chế. Hiện trạng vận tải ĐTNĐ trên hành lang đã được phân tích để xây dựng 4 nhóm giải pháp: quản lý; hỗ trợ doanh nghiệp; nguồn nhân lực; kết cấu hạ tầng, đoàn phương tiện và kết nối các phương thức vận tải.

Bài viết của tác giả: KS. PHAN HOÀNG PHƯƠNG và ThS. NGUYỄN TIẾN THÀNH, Viện Chiến lược và Phát triển Giao thông vận tải; ThS. NGUYỄN THỊ NGATrường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Nôi dung xem tại đây

 

 Ý kiến của bạn

Bình luận