Doanh nghiệp vận tải có thể phải ghi hình tài xế làm việc

Doanh nghiệp vận tải có thể phải ghi hình tài xế làm việc

Ngoài giám sát hành trình, dự thảo nghị định của Bộ Giao thông vận tải yêu cầu doanh nghiệp phải ghi lại hình ảnh lái xe.

Ý kiến phản biện