Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ truyền động điện không đồng bộ xoay chiều ba pha phục vụ công tác thí nghiệm

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ truyền động điện không đồng bộ xoay chiều ba pha phục vụ công tác thí nghiệm

Bài báo đề xuất cấu trúc thiết kế chế tạo hệ truyền động điện không đồng bộ xoay chiều ba pha gồm cả phần cứng và phần mềm, hệ thống được thiết kế chế tạo bài bản từ tính toán, mô phỏng và thử nghiệm.

Diễn đàn khoa học