VinFast VF 8 và VF 9 được hỗ trợ kiểm soát tốc độ thông minh

VinFast VF 8 và VF 9 được hỗ trợ kiểm soát tốc độ thông minh

Tạp chí GTVT - VinFast cùng HERE Technologies đưa phần mềm tích hợp bản đồ hỗ trợ kiểm soát tốc độ thông minh vào xe VF 8 và VF 9.

Đánh giá
LG Electronics hợp tác cùng với HERE Technologies cho công nghệ xe tự lái

LG Electronics hợp tác cùng với HERE Technologies cho công nghệ xe tự lái

Sau khi hệ thống lái điện ra đời, xe tự lái là mục tiêu lớn nhất tiếp theo cho tương lai ngành công nghệp ô tô.

Ứng dụng