Đào tạo theo đơn đặt hàng doanh nghiệp: Xu hướng mới, hiệu quả cao

Đào tạo theo đơn đặt hàng doanh nghiệp: Xu hướng mới, hiệu quả cao

Thời gian qua, cụm từ “đào tạo gắn kết với doanh nghiệp” được nhắc đến nhiều trong các diễn đàn tuyển sinh và phỏng vấn việc làm đối với giáo dục nghề nghiệp. Không chỉ các trường đại học chủ động tìm đến “bắt tay” với các doanh nghiệp để liên kết đào tạo mà Nhà nước cũng có nhiều cơ chế, chính sách thu hút, khuyến khích doanh nghiệp tham gia quá trình đào tạo để sinh viên ra trường tiếp cận và làm chủ được công việc, doanh nghiệp không phải mất công đào tạo lại. Nắm bắt được xu hướng đó, các trường đại học, cao đẳng của ngành GTVT đã chủ động liên kết với các doanh nghiệp trong đào tạo và tuyển dụng khi sinh viên ra trường.

Xã hội