Thực trạng và cấp cứu TNGT trên đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương

Thực trạng và cấp cứu TNGT trên đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương

Mục tiêu bài báo mô tả thực trạng TNGT và cấp cứu tai nạn trên đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương giai đoạn 2010 - 2014.