Hỗ trợ tới 3 triệu đồng lao động đường sắt bị ảnh hưởng Covid-19

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
17/08/2021 12:27

Căn cứ diễn biến phức tạp của đợt dịch và mức độ ảnh hưởng của đoàn viên, người lao động các cấp Công đoàn Đường sắt Việt Nam, Ban Thường vụ Công đoàn Đường sắt Việt Nam hướng dẫn các đơn vị rà soát, lập danh sách và đề nghị Công đoàn Đường sắt Việt Nam hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4.

3-2

Cụ thể, đoàn viên, người lao động là F0, đang mang thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi, không vi phạm các quy định của pháp luật về phòng, chống dịch được hỗ trợ 3.000.000 đồng.

Đoàn viên, người lao động là F0, không vi phạm các quy định của pháp luật về phòng, chống dịch được hỗ trợ 2.500.000 đồng.

Đoàn viên, người lao động là F1 phải cách ly y tế, đang mang thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi, không vi phạm các quy định của pháp luật về phòng, chống dịch; Đoàn viên là cán bộ, viên chức là F1 có hoàn cảnh khó khăn, phải cách ly y tế, đang mang thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi, không vi phạm các quy định của pháp luật về phòng, chống dịch được hỗ trợ 1.500.000 đồng.

Đoàn viên, người lao động là F1 phải cách ly y tế, không vi phạm các quy định của pháp luật về phòng, chống dịch; Đoàn viên là cán bộ, viên chức là F1, có hoàn cảnh khó khăn phải cách ly y tế, không vi phạm các quy định của pháp luật về phòng, chống dịch được hỗ trợ 1.000.000 đồng.

Hỗ trợ 500.000 đồng cho đoàn viên, người lao động phải nghỉ việc để cách ly y tế, có hoàn cảnh khó khăn hoặc đang mang thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi; Đoàn viên, người lao động phải nghỉ việc do đang cư trú trong các khu vực bị phong tỏa (từ 7 ngày trở lên), có hoàn cảnh khó khăn hoặc đang mang thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi; Đoàn viên, người lao động phải áp dụng biện pháp cách ly y tế theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc theo đề nghị của người sử dụng lao động tham gia cách ly tập trung tại đơn vị đang trong khu vực bị phong tỏa (từ 7 ngày trở lên) để đảm bảo sản xuất kinh doanh; Đoàn viên, người lao động đơn vị không bố trí công việc (từ 7 ngày trở lên) do tiếp xúc với các đối tượng nguy cơ lây nhiễm trong khi đang thực hiện nhiệm vụ.

Đặc biệt, đoàn viên, người lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có đóng kinh phí Công đoàn tử vong do bị nhiễm virus Sars-CoV-2 kể từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 được hỗ trợ là 5.000.000 đồng/người (không bao gồm các khoản đã hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động nói trên).

Đoàn viên, người lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có đóng kinh phí Công đoàn đã di chuyển từ các tỉnh phía Nam về quê kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2021, phải thực hiện đúng yêu cầu cách ly y tế theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại địa phương, có hoàn cảnh khó khăn thì được liên đoàn lao động tỉnh, thành phố nơi tiếp nhận người trở về xem xét hỗ trợ tối đa là 500.000 đồng/người.

Ý kiến của bạn

Bình luận