Dẫn an toàn 200 lượt tàu trong 5 năm mới được cấp lại Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải

Tác giả: M. Thành - M. Tùng

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 01/04/2024 09:25

Theo quy định mới, để được cấp lại Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, hoa tiêu hàng hải phải có ít nhất 200 lượt dẫn tàu an toàn trong vòng 5 năm hoặc ít nhất 50 lượt dẫn tàu an toàn trong vòng 12 tháng ngay trước ngày đề nghị cấp lại.

Dẫn an toàn 200 lượt tàu trong 5 năm mới được cấp lại Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải- Ảnh 1.

Theo quy định mới, hoa tiêu hàng hải dẫn an toàn 200 lượt tàu trong 5 năm mới được cấp lại Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn (ảnh minh họa)

Hôm nay (1/4), Thông tư số 05/VBHN-BGTVT của Bộ GTVT quy định về đào tạo, cấp, thu hồi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải và Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải chính thức có hiệu lực.

Theo quy định tại Thông tư 05, Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải (GCNKNCMHTHH) là chứng chỉ cấp cho hoa tiêu hàng hải, thuyền trưởng đáp ứng các yêu cầu theo quy định. Hoa tiêu hàng hải, thuyền trưởng chỉ được phép dẫn tàu biển trong giới hạn cho phép được ghi trong GCNKNCMHTHH.

GCNKNCMHTHH bao gồm GCNKNCMHTHH hạng Ba, hạng Nhì, hạng Nhất, Ngoại hạng (cấp cho hoa tiêu hàng hải) và GCNKNCMHTHH cấp cho thuyền trưởng tự dẫn tàu. GCNKNCMHTHH cấp cho hoa tiêu hàng hải có thời hạn sử dụng là 5 năm, kể từ ngày cấp. GCNKNCMHTHH cấp cho thuyền trưởng tự dẫn tàu có thời hạn sử dụng là 2 năm.

Trường hợp GCNKNCMHTHH được cấp lại do bị mất, hỏng hoặc thay đổi thông tin thì thời hạn sử dụng của GCNKNCMHTHH tương ứng với thời hạn còn lại của GCNKNCMHTHH đề nghị cấp lại.

Trong khi đó, Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải (GCNVHĐHTHH) là chứng chỉ cấp cho hoa tiêu hàng hải, thuyền trưởng quy định vùng hoạt động và tuyến dẫn tàu mà hoa tiêu hàng hải được phép hành nghề hoặc thuyền trưởng được phép tự dẫn tàu.

Hoa tiêu hàng hải, thuyền trưởng chỉ được phép dẫn tàu ở các tuyến dẫn tàu ghi trong GCNVHĐHTHH. Hoa tiêu hàng hải đã qua thực tập dẫn tàu, thuyền trưởng đã dẫn tàu ở vùng hoạt động và tuyến dẫn tàu nào thì được cấp GCNVHĐHTHH tại vùng hoạt động và tuyến dẫn tàu đó. Thời hạn sử dụng của GCNVHĐHTHH tương ứng với thời hạn sử dụng GCNKNCMHTHH.

Hoa tiêu hàng hải hạng Ba là hoa tiêu được cấp GCNKNCMHTHH hạng Ba. Hoa tiêu hàng hải hạng Ba được phép dẫn các loại tàu biển có tổng dung tích đến 5000 GT và có chiều dài tối đa đến 115m.

Hoa tiêu hàng hải hạng Nhì là hoa tiêu được cấp GCNKNCMHTHH hạng Nhì. Hoa tiêu hàng hải hạng Nhì được phép dẫn các loại tàu biển có tổng dung tích đến 10.000 GT và có chiều dài tối đa đến 145 m.

Hoa tiêu hàng hải hạng Nhất là hoa tiêu được cấp GCNKNCMHTHH hạng Nhất. Hoa tiêu hàng hải hạng Nhất được phép dẫn các loại tàu biển có tổng dung tích đến 20.000 GT và có chiều dài tối đa đến 175 m.

Hoa tiêu hàng hải Ngoại hạng là hoa tiêu được cấp GCNKNCMHTHH Ngoại hạng. Hoa tiêu hàng hải Ngoại hạng được phép dẫn tất cả các loại tàu biển.

Hoa tiêu hàng hải được phép dẫn các loại tàu công vụ, tàu cá, phương tiện thủy nội địa, tàu ngầm, tàu lặn, kho chứa nổi, giàn di động, thủy phi cơ và tàu quân sự nước ngoài đến Việt Nam tương ứng với hạng hoa tiêu theo quy định.

Thông tư 05 cũng quy định các điều kiện cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải, các hạng Ba, Nhì, Nhất và Ngoại hạng. Trong đó, điều kiện cấp GCNKNCMHTHH Ngoại hạng gồm: Có GCNKNCMHTTHH hạng Nhất; Có 300 lượt dẫn tàu an toàn tối thiểu với cương vị hoa tiêu hàng hải hạng Nhất hoặc có 200 lượt dẫn tàu an toàn trong thời gian tối thiểu 36 tháng, được tổ chức hoa tiêu nơi thực tập sát hạch, Cảng vụ hàng hải khu vực xác nhận; Có 50 lượt thực tập dẫn tàu an toàn đối với loại tàu có tổng dung tích trên 20.000 GT hoặc chiều dài tối đa trên 175 m; hoặc có 30 lượt dẫn tàu an toàn trong thời gian tối thiểu 6 tháng thực tập hoa tiêu hàng hải Ngoại hạng dưới sự hướng dẫn của hoa tiêu hàng hải có GCNKHGMHTHH Ngoại hạng, được tổ chức hoa tiêu nơi thực tập sát hạch, Cảng vụ hàng hải khu vực xác nhận.

Theo quy định mới tại Thông tư 05, GCNKNCMHTHH được cấp lại trong trường hợp bị hỏng, mất, thay đổi thông tin, hết hoặc sắp hết thời hạn sử dụng.

Trường hợp GCNKNCMHTHH hết hoặc sắp hết thời hạn sử dụng phải đáp ứng các điều kiện như sau: Đủ tiêu chuẩn sức khỏe theo quy định.

Đối với hoa tiêu hàng hải: Có ít nhất 200 lượt dẫn tàu an toàn trong vòng 5 năm hoặc ít nhất 50 lượt dẫn tàu an toàn trong vòng 12 tháng ngay trước ngày đề nghị cấp lại (hoa tiêu dẫn tàu tại cảng dầu khí ngoài khơi phải có ít nhất 40 lượt dẫn tàu an toàn trong vòng 5 năm hoặc ít nhất 10 lượt dẫn tàu an toàn trong vòng 12 tháng ngay trước ngày đề nghị cấp lại), được tổ chức quản lý hoa tiêu, Cảng vụ hàng hải khu vực xác nhận.

Trường hợp không đáp ứng điều kiện theo quy định trên thì phải thực tập ít nhất 30 lượt dưới sự giám sát của hoa tiêu chính trong vòng 3 tháng ngay trước ngày đề nghị cấp lại, được tổ chức hoa tiêu nơi quản lý và nơi thực tập xác nhận (nơi thực tập có thể khác vùng hoạt động ghi trong GCNVHĐHTHH).

Theo quy định tại Thông tư 27/2016, để được cấp lại Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải khi giấy chứng nhận hết thời hạn sử dụng, hoa tiêu phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn sức khỏe theo quy định; Hoa tiêu hàng hải đã đảm nhiệm chức danh hoa tiêu hàng hải phù hợp với GCNKNCMHTHH từ 24 tháng trở lên trong vòng 5 năm. Trường hợp không đủ 24 tháng thì phải qua thời gian thực tập lại ít nhất 3 tháng được tổ chức hoa tiêu nơi thực tập, Cảng vụ hàng hải khu vực xác nhận. Đối với thuyền trưởng tự dẫn tàu phải hoàn thành ít nhất 12 lượt tự dẫn tàu an toàn (có xác nhận của Cảng vụ hàng hải khu vực) trong thời gian sử dụng GCNKNCMHTHH.


Ý kiến của bạn

Bình luận