Hoàn chỉnh lại kế hoạch lựa chọn nhà thầu sửa chữa cầu Gò Dưa

Tác giả: Thanh Huyền

saosaosaosaosao
Đường sắt 21/07/2022 15:04

Cục Đường sắt Việt Nam vừa đề nghị TCT Đường sắt VN hoàn chỉnh và trình lại kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh công trình cầu Gò Dưa.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Cục Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) vừa có văn bản gửi Tổng công ty ĐSVN về việc điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình sửa chữa định kỳ cầu Gò Dưa Km1715+396, tuyến đường sắt Hà Nội - TP.Hồ Chí Minh.

Văn bản cho biết, Tổng công ty ĐSVN đã đề nghị điều chỉnh thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu và giá các gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình cầu Gò Dưa đã được Cục ĐSVN phê duyệt.

Sau khi xem xét, Cục ĐSVN cho biết, về việc điều chỉnh giá gói thầu, Tổng công ty ĐSVN phê duyệt cập nhật, điều chỉnh biện pháp thi công và cơ cấu các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư xây dựng công trình, dự toán các gói thầu có sự tăng/giảm so với giá các gói thầu đã được Cục ĐSVN phê duyệt nhưng không làm vượt tổng mức đầu tư của công trình, không làm thay đổi hình thức lựa chọn nhà thầu, vì vậy không thuộc trường hợp phải điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Khoản 2 Điều 117 Nghị định 63/2014.

Về việc điều chỉnh thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu, theo quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình cầu Gò Dưa, thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu 1, 2, 3 là quý IV/2021 và gói thầu số 4 là quý II/2022.

Theo hợp đồng đặt hàng quản lý, bảo trì năm 2021 ngày 24/5/2021, công trình cầu Gò Dưa được bố trí 1 tỷ đồng (phần xây dựng). Cũng theo hợp đồng đặt hàng quản lý, bảo trì năm 2021, công trình cầu Gò Dưa được điều chỉnh bố trí 3 tỷ đồng (phần xây dựng).

Với số vốn của công trình cầu Gò Dưa được giao, điều chỉnh nêu trên và kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được Cục ĐSVN phê duyệt, Tổng công ty ĐSVN có đủ căn cứ và điều kiện để tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch.

Tuy nhiên, trong Tờ trình số 1858 ngày 29/6/2022, Tổng công ty ĐSVN nêu không hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch được duyệt do điều chỉnh giá gói thầu, điều chỉnh biện pháp thi công và cơ cấu tổng mức đầu tư là không phù hợp.

Cục ĐSVN đề nghị Tổng công ty ĐSVN hoàn chỉnh và trình lại kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh công trình cầu Gò Dưa theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Thông tư 10/2015 ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: “Trường hợp cần điều chỉnh một số nội dung thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt thì chỉ lập, trình duyệt, thẩm định, phê duyệt cho nội dung điều chỉnh này mà không phải lập, trình duyệt, thẩm định, phê duyệt lại cho nội dung khác đã được phê duyệt trước đó”, đảm bảo tiến độ thực hiện của công trình.

Ý kiến của bạn

Bình luận