Hoàn thiện phương án giao thông kết nối sân bay Long Thành trong tháng 3/2022

Tác giả: M.T

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 28/02/2022 14:12

Bộ GTVT yêu cầu tận dụng các kết quả nghiên cứu trước đây, phối hợp với các cơ quan, đơn vị để hoàn thiện nội dung nghiên cứu trong tháng 3/2022.

 

img-bgt-2021-img-bgt-2021-bienhoa1-1644671470-widt
Hướng tuyến và vị trí một số nút giao với tuyến giao thông kết nối sân bay Long Thành

Liên quan đến phương án tổ chức nút giao các tuyến giao thông kết nối sân bay Long Thành, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn vừa ký văn bản, trong đó nêu rõ: Long Thành là cảng hàng không quốc tế quan trọng của quốc gia, hướng tới trở thành một trong những trung tâm trung chuyển hàng không quốc tế của khu vực. Việc nghiên cứu kết nối cảng hàng không quốc tế (CHKQT) Long Thành với hệ thống hạ tầng giao thông khu vực là một nhiệm vụ hết sức quan trọng.

Tại Nghị quyết số 95 thông qua Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng CHKQT Long Thành giai đoạn 1, Quốc hội đã giao Chính phủ chỉ đạo Bộ GTVT nghiên cứu đầu tư xây dựng hệ thống giao thông kết nối khu vực CHKQT Long Thành với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đồng bộ với từng giai đoạn đầu tư.

Hạng mục giao thông kết nối với CHKQT Long Thành cũng đã được nghiên cứu tại Báo cáo nghiên cứu khả thi trong quá trình lập, trình phê duyệt Dự án xây dựng CHKQT Long Thành giai đoạn 1.

Theo Thứ trưởng Lê Anh Tuấn, vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt 04/5 quy hoạch ngành quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 thuộc lĩnh vực giao thông vận tải, trong đó có Quy hoạch mạng lưới đường bộ và Quy hoạch mạng lưới đường sắt. Các quy hoạch nêu trên đã tiếp tục rà soát, hoạch định các tuyến giao thông kết nối thông qua phương thức vận tải đường bộ, đường sắt tới CHKQT Long Thành.

Công tác triển khai đầu tư một số dự án giao thông trong khu vực cũng đã, đang và tiếp tục được thực hiện hoặc trong giai đoạn chuẩn bị dự án để bảo đảm khả năng khai thác đồng bộ với CHKQT Long Thành sau khi hoàn thành giai đoạn 1 như dự án xây dựng đường cao tốc Bến Lức - Long Thành, dự án mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, dự án xây dựng đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, dự án xây dựng đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch (thuộc vành đai 3 TP.HCM), dự án xây dựng tuyến giao thông kết nối CHKQT Long Thành giai đoạn 1,...

Tuy nhiên, do tiến trình đầu tư các dự án nêu trên không được triển khai đồng thời có thể dẫn tới phương án kết nối, tổ chức giao thông giữa các dự án không đồng bộ, xảy ra nhiều bất cập khi đưa vào khai thác.

Do vậy, để bảo đảm công tác triển khai đầu tư các công trình giao thông trong khu vực đúng theo quy hoạch, phương án kết nối giao thông đồng bộ; đồng thời có cơ sở chỉ đạo, định hướng việc lập kế hoạch, bố trí nguồn lực đáp ứng mục tiêu đề ra, Bộ GTVT giao Viện Chiến lược và Phát triển GTVT rà soát các quy hoạch vùng, quy hoạch địa phương để đánh giá sự phù hợp của các quy hoạch với các tuyến giao thông kết nối trong khu vực; Bảo đảm phù hợp với quy hoạch ngành quốc gia, tham mưu đề xuất Bộ GTVT các nội dung cần điều chỉnh để Bộ góp ý với các địa phương trong quá trình xây dựng quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh/thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Ngoài ra, Viện Chiến lược và Phát triển GTVT có trách nhiệm rà soát, cập nhật tiến trình đầu tư các dự án giao thông trong khu vực phục vụ kết nối tới CHKQT Long Thành để nghiên cứu tổng thể, đề xuất giải pháp xử lý các nút thắt, bất cập trong quá trình đầu tư các dự án; phương án kết nối, tổ chức giao thông của các nút giao trong khu vực; Tận dụng các kết quả nghiên cứu trước đây, phối hợp với các cơ quan, đơn vị để tổng hợp số liệu liên quan để hoàn thiện nội dung nghiên cứu trong tháng 3/2022.

Ý kiến của bạn

Bình luận