Thứ trưởng Lê Anh Tuấn làm việc tại trường Đại học GTVT TP.HCM

Thứ trưởng Lê Anh Tuấn làm việc tại trường Đại học GTVT TP.HCM

Trước những khó khăn mà trường đang đối mặt, Thứ trưởng nhấn mạnh nhà trường cần kiện toàn công tác nhân sự, tăng cường đào tạo tuyển sinh...

Học viện Hàng không VN chính thức có Hội đồng trường

Học viện Hàng không VN chính thức có Hội đồng trường

Theo Luật Giáo dục Đại học sửa đổi yêu cầu các trường đại học phải hoạt động theo mô hình mới, trong đó bắt buộc phải thành lập Hội đồng trường.