Hội nghị Nhóm công tác vận tải hàng hải ASEAN lần thứ 43 tổ chức tại Nha Trang

Tác giả: L.Chi

saosaosaosaosao
Hàng hải 16/09/2022 19:35

Hội nghị MTWG lần thứ 43 do Việt Nam chủ trì sẽ thảo luận các vấn đề về việc cải thiện và nâng cao liên kết giữa các quốc gia khu vực sông Mekong; tăng cường nguồn nhân lực cho các cảng biển và vận tải biển; hợp tác nghiên cứu phát triển logistics giữa các nước ASEAN và các đối tác…

Hội nghị Nhóm công tác vận tải hàng hải ASEAN lần thứ 43 tổ chức tại Nha Trang

 - Ảnh 1.

Hội nghị MTWG lần thứ 42 được tổ chức trực tuyến do tình hình diễn biến của dịch Covid-19 phức tạp

Cục Hàng hải Việt Nam thông tin, từ ngày 20 - 22/9 tại Nha Trang, nước  chủ nhà Việt Nam sẽ chủ trì Hội nghị Nhóm công tác vận tải Hàng hải ASEAN lần thứ 43 (MTWG). Hội nghị có sự tham gia của 10 quốc gia thành viên ASEAN, Ban Thư ký ASEAN, Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO), các đối tác đối thoại và các hiệp hội khu vực.

Tại Hội nghị lần này, các vấn đề được thảo luận gồm: phát triển và giám sát Chỉ số đánh giá hiệu quả (KPI) đối với hiệu quả của cảng biển; đối thoại giữa các quốc gia thành viên ASEAN liên quan để chuẩn bị vận hành các tuyến RO-RO.

Ngoài ra, các  nước thành viên và đối tác cũng sẽ thảo luận các vấn đề về cải thiện và nâng cao liên kết giữa các quốc gia khu vực sông Mekong; tăng cường nguồn nhân lực cho các cảng biển và vận tải biển; hợp tác phát triển logistics; Các sáng kiến, chính sách nhằm mục tiêu phát triển bền vững…

Hội nghị Nhóm công tác vận tải hàng hải ASEAN lần thứ 43 tổ chức tại Nha Trang

 - Ảnh 2.

Ông Hoàng Hồng Giang, Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Chủ tịch Hội nghị nhóm công tác vận tải hàng hải ASEAN (MTWG) lần thứ 42 chủ trì hội nghị trực tuyến tại Hà Nội ngày 9 - 10/3/2022

Được biết, trong lĩnh vực GTVT của ASEAN, Hội nghị Bộ trưởng Giao thông vận tải ASEAN (ATM) là hội nghị cấp cao nhất của khu vực, đưa ra các định hướng về chính sách trong lĩnh vực GTVT, thảo luận các vấn đề các quốc gia thành viên ASEAN cùng quan tâm.

Trong khi đó, Hội nghị Quan chức cấp cao GTVT ASEAN (STOM) sẽ điều hành, giám sát, điều phối và xem xét các chương trình cũng như các định hướng do các Bộ trưởng Giao thông vận tải ASEAN đề ra.

Cuối cùng, Nhóm công tác giao thông hàng hải (MTWG) là một trong các nhóm công tác của lĩnh vực GTVT, sẽ điều phối và thực hiện các chương trình, dự án và hoạt động của lĩnh vực hàng hải.

Theo cơ chế luân phiên của ASEAN, Cục Hàng hải VN đã chủ trì các hội nghị của Nhóm công tác giao thông hàng hải ASEAN (MTWG) trong nhiệm kỳ hai năm từ 2008-2009 với 4 hội nghị tổ chức tại Việt Nam: Hội nghị MTWG 15 (23 - 25/4/2008) tại Hà Nội, Hội nghị MTWG 16 (9 - 11/9/2008) tại Nha Trang, Hội nghị MTWG 17 (10-12/3/2009) tại Huế và Hội nghị MTWG 18 (11-14/8/2009) tại TP.HCM.

Trước đó, Hội nghị MTWG lần thứ 42 đã được tổ chức trực tuyến do tình hình diễn biến của dịch Covid-19 phức tạp.

Cục Hàng hải VN sẽ tiếp tục đăng cai và chủ trì các hội nghị MTWG nhiệm kỳ 2022-2023.

Ý kiến của bạn

Bình luận