Sắp kéo dài thời hạn đăng kiểm ô tô

Tác giả: Huy Lộc

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 19/03/2023 13:29

Cùng với đề xuất miễn đăng kiểm lần đầu cho xe ô tô mới, Cục Đăng kiểm VN đề xuất kéo dài thời hạn đăng kiểm ô tô đang lưu hành.

Dự kiến thay đổi lớn về thời hạn đăng kiểm ô tô - Ảnh 1.

Dự kiến nhiều loại xe ô tô không kinh doanh vận tải được tăng thời hạn kiểm định chu kỳ thêm 6 tháng

Cục Đăng kiểm cho biết, vừa hoàn thành bổ sung vào nội dung dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe.

Dự thảo lần này, cùng với đề xuất miễn đăng kiểm lần đầu cho xe ô tô mới, Cục Đăng kiểm VN đề xuất kéo dài thời hạn đăng kiểm cho xe ô tô đang lưu hành, để tiếp tục lấy ý kiến đóng góp, trình Bộ GTVT xem xét, ban hành.

Theo đề xuất tại dự thảo mới (đang được lấy ý kiến đóng góp rộng rãi), nội dung nổi bật khác là điều chỉnh kéo dài thời hạn của chu kỳ đăng kiểm đối với xe ô tô đã được cấp chứng nhận đăng kiểm.

Cụ thể, đối với xe ô tô mới được miễn kiểm định lần đầu sau khi đăng ký để lưu hành, áp dụng đối với xe có năm sản xuất không vượt quá 1 năm tính từ năm sản xuất đến năm nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận kiểm định. Thời gian lưu kho để được miễn kiểm định lần đầu sau khi đến tay khách hàng và được đăng ký là 2 năm.

Đối với việc điều chỉnh tăng thời hạn chu kỳ đăng kiểm, được áp dụng với một số loại xe: ô tô chở người dưới 9 chỗ sản xuất mới không kinh doanh vận tải được miễn kiểm định và sau 36 tháng mới phải kiểm định (tăng 6 tháng so với hiện nay). Dự kiến năm 2023 có khoảng 500 nghìn xe thuộc diện này.

Trường hợp ô tô chở người các loại đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải, xe sản xuất đến 7 năm: chu kỳ đầu (xe mới, được miễn đăng kiểm) có thời hạn 36 tháng; sau đó, chu kỳ định kỳ 24 tháng (tăng 6 tháng so với hiện nay).

Xe chở người đến 9 chỗ ngồi có thời gian sản xuất từ 7-15 năm có chu kỳ kiểm định định kỳ 12 tháng/lần; xe sản xuất trên 15 năm chu kỳ định kỳ 6 tháng (hiện nay chu kỳ này áp dụng cho xe sản xuất đến 12 năm).

Đối với xe chở người trên 9 chỗ ngồi, có thời gian sản xuất đến 5 năm, chu kỳ kiểm định lần đầu có thời hạn 24 tháng (tăng 6 tháng), chu kỳ định kỳ cũng tăng lên 12 tháng (tăng 6 tháng).

Theo Cục Đăng kiểm VN, ước tính nếu quy định trên được ban hành sẽ có khoảng hơn 3,073 triệu xe được giãn chu kỳ kiểm định.

Đối với ô tô tải các loại, ô tô đầu kéo đã sản xuất từ 20 năm trở lên (kể cả ô tô tải, ô tô đầu kéo đã cải tạo thành ô tô chuyên dùng), ô tô tải được cải tạo chuyển đổi công năng từ ô tô chở người sản xuất từ 15 năm trở lên được áp dụng chu kỳ kiểm định định kỳ 6 tháng, tăng 3 tháng so với hiện nay.

Được biết, hiện chu kỳ đăng kiểm xe ô tô được quy định tại Thông tư số 16/2021 của Bộ GTVT quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ cơ giới đường bộ.

Ý kiến của bạn

Bình luận