Hơn 3.712 tỷ đồng làm cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ

Tác giả: M.T

saosaosaosaosao
Đường bộ 07/04/2022 08:21

Trong số này, vốn đầu tư giai đoạn 1 của dự án cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ là 3.253 tỷ đồng, giai đoạn 2 là 459,97 tỷ đồng.

 

Dự án cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai được điều chỉnh tổng mức đầu tư lên hơn 3.712 tỷ đồng (trong ảnh: cao tốc Nội Bài - Lào Cai). Ảnh: Lê Tiên

Dự án cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai được điều chỉnh tổng mức đầu tư lên hơn 3.712 tỷ đồng (trong ảnh: cao tốc Nội Bài - Lào Cai). Ảnh: Lê Tiên

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký Quyết định số 426 phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai (Dự án) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1768 ngày 06/12/2019 và Quyết định số 2275 ngày 31/12/2020.

Cụ thể, điều chỉnh tổng mức đầu tư và nguồn vốn đầu tư Dự án như sau: Tăng tổng mức đầu tư Dự án xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai lên thành 3.712,97 tỷ đồng (tại Quyết định số 2275/QĐ-TTg ngày 31/12/2020, tổng mức đầu tư Dự án là 3.112,97 tỷ đồng); trong đó, giai đoạn 1 là 3.253 tỷ đồng, giai đoạn 2 là 459,97 tỷ đồng.

Nguồn vốn đầu tư gồm vốn ngân sách Trung ương, vốn ngân sách địa phương; trong đó, giai đoạn 1 vốn ngân sách trung ương là 2.100 tỷ đồng (gồm: Giai đoạn 2016 - 2020 là 500 tỷ đồng; giai đoạn 2021-2025 là 1.600 tỷ đồng); vốn ngân sách địa phương là 1.153 tỷ đồng; giai đoạn 2: Ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác (sau năm 2025) là 459,97 tỷ đồng.

Các nội dung khác giữ nguyên như Quyết định số 1768/QĐ-TTg ngày 06/12/2019 và Quyết định số 2275/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện đối với kết quả thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án.

Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang chịu trách nhiệm toàn diện về thông tin số liệu và hồ sơ báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án; chịu trách nhiệm bố trí và sử dụng vốn theo đúng quy định hiện hành, bảo đảm đầy đủ, kịp thời để triển khai Dự án theo đúng tiến độ được phê duyệt; bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả và tránh thất thoát, lãng phí.

Bên cạnh đó, nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 8855/BC-BKHĐT ngày 16/12/2021 trong quá trình triển khai Dự án theo đúng quy định của pháp luật; phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ và các cơ quan có liên quan trong quá trình triển khai Dự án.

Được biết, cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ dài 40 km, vận tốc 80 km/h. Trong đó khoảng 11 km đi qua tỉnh Tuyên Quang, còn lại thuộc tỉnh Phú Thọ. Điểm đầu dự án ở xã Lưỡng Vượng, thành phố Tuyên Quang; điểm cuối tại nút giao IC9 cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc thị xã Phú Thọ.

Đầu tháng 12/2019, Thủ tướng phê duyệt chủ trương đầu tư cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ theo hình thức hợp đồng BOT, tổng vốn đầu tư là 3.271 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến tháng 11/2020, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất Bộ Kế hoạch và Đầu tư điều chỉnh chủ trương đầu tư cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ bằng vốn ngân sách.

Ý kiến của bạn

Bình luận