Trình Chính phủ “siêu dự án” đường Vành đai 4 hơn 90.000 tỷ trước 25/12

Trình Chính phủ “siêu dự án” đường Vành đai 4 hơn 90.000 tỷ trước 25/12

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu, trước 25/12/2021, Hà Nội có Tờ trình Chính phủ về Dự án xây dựng tuyến đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô.

Đường bộ