Hướng dẫn mới của Bộ GTVT về vận tải thích ứng Covid-19

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 24/03/2022 10:41

Bộ GTVT vừa có Quyết định 359 Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải của 3 lĩnh vực đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Người điều khiển phương tiện, hành khách phải tuân thủ “5K”, khai báo y tế, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch…

Người điều khiển phương tiện, hành khách phải tuân thủ “5K”, khai báo y tế, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch…

Đối tượng áp dụng là các cơ quan quản lý nhà nước; lực lượng kiểm soát dịch; đơn vị kinh doanh vận tải của 3 lĩnh vực, đơn vị vận tải nội bộ; bến xe; trạm dừng nghỉ trên đường bộ; cảng biển; cảng, bến thủy nội địa; đầu mối xếp dỡ hàng hóa khác.

Ngoài ra, các đối tượng áp dụng còn là người điều khiển phương tiện, nhân viên phục vụ trên phương tiện, người đi theo phương tiện và hành khách tham gia giao thông cũng như các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động vận tải.

Theo Hướng dẫn mới của Bộ GTVT, cấp độ dịch vẫn sẽ được phân loại theo 4 cấp: cấp 1 - nguy cơ thấp (bình thường mới) tương ứng với màu xanh; cấp 2 - nguy cơ trung bình tương ứng với màu vàng; cấp 3 - nguy cơ cao tương ứng với màu cam; cấp 4 - nguy cơ rất cao tương ứng với màu đỏ.

Cấp độ dịch sẽ được đánh giá từ quy mô xã; khuyến khích đánh giá từ phạm vi quy mô nhỏ nhất có thể (dưới cấp xã) nhằm đảm bảo linh hoạt, hiệu quả.

Hướng dẫn nêu rõ, hoạt động vận tải đường bộ (bao gồm cả hoạt động vận tải nội bộ), vận tải đường thủy nội địa, hàng hải trên địa bàn có dịch ở 4 cấp độ trên được phép hoạt động nhưng phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo yêu cầu và hướng dẫn của Bộ Y tế và Y tế địa phương.

Người điều khiển phương tiện (lái xe, phụ xe, nhân viên bốc xếp đi theo xe; lái tàu, thủy thủ, nhân viên bốc xếp đi theo tàu), hành khách tham gia giao thông 3 lĩnh vực (đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải) phải đáp ứng các yêu cầu sau: Tuân thủ “Thông điệp 5K”; khai báo y tế theo quy định của Bộ Y tế; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và Bộ Y tế; xét nghiệm y tế, cách ly y tế theo yêu cầu và hướng dẫn của Bộ Y tế và Y tế địa phương.

Đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh vận tải, bến xe khách, trạm dừng nghỉ trên đường bộ; cảng biển; cảng, bến thuỷ nội địa; đầu mối xếp dỡ hàng hoá khác trên địa bàn có dịch ở 4 cấp độ được phép hoạt động nhưng phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo yêu cầu, hướng dẫn của Bộ Y tế và Y tế địa phương.

Trường hợp Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Y tế ban hành quy định mới về phòng, chống dịch Covid-19 đối với các đối tượng áp dụng tại Hướng dẫn tạm thời này thì thực hiện theo quy định mới.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 22/3/2022 thay thế Quyết định số 1812/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2021. 

Ý kiến của bạn

Bình luận