Xã hội hóa đầu tư cảng biển: Hướng đi chiến lược

Xã hội hóa đầu tư cảng biển: Hướng đi chiến lược

Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 là đáp ứng mục tiêu trong chiến lược phát triển kinh tế biển, vì vậy vai trò của việc phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng hàng hải là đặc biệt quan trọng. Để huy động nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đáp ứng mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020, ngành Hàng hải đã và đang nghiên cứu đề xuất các giải pháp mang tính đột phá nhằm thu hút các nguồn lực trong xã hội, tạo mọi điều kiện thuận lợi để thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước, từ nhiều thành phần kinh tế, dưới nhiều hình thức khác nhau (ODA, phát hành trái phiếu, công trái, BOT, PPP, chuyển nhượng quyền kinh doanh khai thác, khai thác quỹ đất và các dịch vụ liên quan...) để phát triển kết cấu hạ tầng hàng hải.

Hướng về biển đảo quê hương
Trường Đại học Xây dựng: Liên kết đào tạo quốc tế hướng đi chiến lược

Trường Đại học Xây dựng: Liên kết đào tạo quốc tế hướng đi chiến lược

Sứ mạng của Trường Đại học Xây dựng là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực xây dựng đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Trong những năm gần đây, Nhà trường luôn xác định liên kết đào tạo quốc tế (ĐTQT) là hướng đi chiến lược nhằm nâng cao chất lượng và uy tín. Các chương trình liên kết ĐTQT đã mở ra cơ hội tiếp cận nền giáo dục tiên tiến của thế giới, nhờ đó chất lượng đào tạo, năng lực chuyên môn, ngoại ngữ của đội ngũ giảng viên và sinh viên không ngừng được nâng cao.

Hướng nghiệp
Những startup Việt sống khỏe nhờ hướng đi khác Uber

Những startup Việt sống khỏe nhờ hướng đi khác Uber

Startup Việt này chọn tập trung vào thị trường ngách mà 2 đại gia công nghệ gọi xe đã bỏ qua ở Việt Nam.

Doanh nhân