Hà Nội: Xuống tận thuyền, rà từng khách để kiểm soát ATGT tại Lễ hội chùa Hương

Hà Nội: Xuống tận thuyền, rà từng khách để kiểm soát ATGT tại Lễ hội chùa Hương

Lực lượng Thanh tra giao thông đã xuống tận thuyền, rà từng khách nhằm đảm bảo ATGT đường thủy tại khu vực chùa Hương để người dân đi chùa, du xuân an toàn.

Bạn đọc