Quảng Nam xin chuyển 25ha rừng, mở đường vào vùng sâm Ngọc Linh

Quảng Nam xin chuyển 25ha rừng, mở đường vào vùng sâm Ngọc Linh

Quảng Nam xin Bộ NN&PTNT chuyển mục đích sử dụng 25ha rừng để thực hiện dự án đường giao thông đến "thủ phủ" sâm Ngọc Linh.

Giao thông 24h