VinFast sản xuất xe điện tay lái nghịch

VinFast sản xuất xe điện tay lái nghịch

Indonesia là thị trường đầu tiên tiêu thụ các dòng xe điện tay lái nghịch do VinFast nghiên cứu phát triển và sản xuất.

Thị trường