Cảnh sát cưỡi ngựa điều khiển giao thông ở Kandy

Cảnh sát cưỡi ngựa điều khiển giao thông ở Kandy

Kandy là một thành phố lớn thuộc tỉnh miền Trung của Sri Lanka. Kandy còn độc đáo với hình ảnh cảnh sát cưỡi ngựa điều khiển giao thông.

Giao thông 24h