Lấy ý kiến về Kế hoạch tạm thời vận tải hành khách bằng đường sắt

Lấy ý kiến về Kế hoạch tạm thời vận tải hành khách bằng đường sắt

Cục Đường sắt Việt Nam vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố và Tổng công ty ĐSVN đề nghị cho ý kiến đối với Kế hoạch tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải hành khách bằng đường sắt đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Đường sắt