Lấy ý kiến về Kế hoạch tạm thời vận tải hành khách bằng đường sắt

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
Đường sắt 04/10/2021 06:02

Cục Đường sắt Việt Nam vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố và Tổng công ty ĐSVN đề nghị cho ý kiến đối với Kế hoạch tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải hành khách bằng đường sắt đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

DS

Căn cứ Quyết định 1740/QĐ-BGTVT ngày 30/9/2021 của Bộ GTVT Ban hành Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải hành khách của 5 lĩnh vực đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, Cục ĐSVN đã xây dựng Kế hoạch tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải hành khách bằng đường sắt đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Kế hoạch của Cục ĐSVN bao gồm: Số đôi tàu tổ chức chạy trên tuyến; các ga dừng đón/trả khách trên các tuyến.

Để có cơ sở quyết định áp dụng thực hiện, Cục ĐSVN đề nghị UBND các tỉnh/thành phố có ý kiến về Dự thảo Kế hoạch. Ý kiến góp ý của UBND cấp tỉnh và Tổng công ty ĐSVN gửi về Cục ĐSVN trước 17h ngày 5/10/2021.

Cục ĐSVN chỉ đạo Tổng công ty ĐSVN phối hợp Sở GTVT, chính quyền địa phương tổ chức hoạt động vận tải hành khách kết nối giữa đường bộ và đường sắt.

Chi tiết về số đôi tàu tổ chức chạy các tuyến và các ga dừng đón trả khách trên tuyến xem tại đây.

Ý kiến của bạn

Bình luận