Vespa Sprint Justin Bieber bị "thợ buôn" kênh giá lên gần 100 triệu đồng

Vespa Sprint Justin Bieber bị "thợ buôn" kênh giá lên gần 100 triệu đồng

Tạp chí GTVT- Vespa Sprint Justin Bieber về Việt Nam bị kênh giá lên gần 100 triệu sau khi đại lý chính hãng thông báo hết hàng

Thị trường
Mercedes GLC bị bán chênh giá 30 - 50 triệu đồng

Mercedes GLC bị bán chênh giá 30 - 50 triệu đồng

Tạp chí GTVT - Các đại lý đang chào giá chênh 30 - 50 triệu đồng để giao ngay với GLC, trong khi nhiều mẫu Mercedes khác cũng khan xe.

Thị trường