Quảng Ninh: Khai trương trung tâm đô thị thông minh

Quảng Ninh: Khai trương trung tâm đô thị thông minh

Ngày 28/8, tại trụ sở UBND tỉnh Quảng Ninh, Trung tâm Điều hành (TTĐH) đô thị thông minh tỉnh chính thức được khai trương.