Khẩn trương chuyển đổi đường ngang thuộc tuyến đường sắt Bắc-Nam qua Huế

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 06/07/2022 13:56

Bộ GTVT có văn bản chỉ đạo về việc giải quyết các thủ tục để điều chuyển tài sản đối với đường ngang tại Km693+340 tuyến đường sắt Hà Nội–TP. HCM

Bộ GTVT đề nghị khẩn trương hoàn thiện thủ tục chuyển đổi đường ngang tại gần trụ sở Công ty CP Dệt may Huế (Ảnh minh họa)

Bộ GTVT đề nghị khẩn trương hoàn thiện thủ tục chuyển đổi đường ngang tại gần trụ sở Công ty CP Dệt may Huế (Ảnh minh họa)

Trước đó, Bộ GTVT nhận được văn bản của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị phối hợp hoàn thiện các thủ tục chuyển đổi đường ngang chuyên dùng thành đường ngang công cộng tại Km693+340 tuyến đường sắt Hà Nội – Tp. Hồ Chí Minh và văn bản của Công ty CP Dệt may Huế về tiếp nhận tài sản kết cấu hạ tầng (KCHT) đường sắt tại đường ngang chuyên dùng chuyển đổi thành đường ngang công cộng tại Km693+340 tuyến đường sắt Hà Nội – Tp. Hồ Chí Minh.

Về vấn đề này, Bộ GTVT đề nghị Cục Đường sắt Việt Nam, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh Thừa Thiên Huế, Công ty CP Dệt may Huế khẩn trương giải quyết các thủ tục liên quan để điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt đối với đường ngang tại Km693+340 tuyến đường sắt Hà Nội – Tp. Hồ Chí Minh theo quy định.

"Công ty CP Dệt may Huế chủ động phối hợp với Cục Đường sắt Việt Nam, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và các cơ quan chức năng của địa phương khẩn trương thực hiện việc điều chuyển tài sản KCHT đường sắt tại đường ngang tại Km693+340 tuyến đường sắt Hà Nội – Tp. Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật", Bộ GTVT đề nghị.

Đường ngang tại Km693+340 tuyến đường sắt Hà Nội – Tp. Hồ Chí Minh là đường ngang chuyên dùng được thành lập từ năm 1979, chủ yếu phục vụ, đảm bảo an toàn cho các phương tiện và cán bộ, công nhân viên của Công ty CP Dệt may Huế. Kinh phí tổ chức phòng vệ và bảo trì đường ngang này hàng năm do Công ty CP Dệt may Huế chi trả cho đơn vị thực hiện.

Năm 2010, Chính phủ đã thành lập thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế tại Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 09/02/2010. Xã Thủy Dương (nơi trụ sở của Công ty CP Dệt may Huế) nay đã trở thành đô thị thuộc phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. Hội đồng nhân dân và UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có quyết định điều chỉnh và đặt tên đường tại các phường thuộc thị xã Hương Thủy, trong đó có đặt tên đường Dương Thiện Tước – tuyến đường bộ cắt qua tuyến đường sắt Hà Nội – Tp. Hồ Chí Minh tại đường ngang chuyên dùng Km693+340.

Hiện tại, tuyến đường này đã trở thành tuyến đường giao thông công cộng phục vụ cộng đồng dân cư đô thị tại thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. Căn cứ mục đích và chức năng của đường đô thị (đường Dương Thiện Tước) phục vụ giao thông công cộng, Bộ GTVT thống nhất chủ trương chuyển đổi đường ngang chuyên dùng tại Km693+340 tuyến đường sắt Hà Nội – Tp. Hồ Chí Minh thành đường ngang công cộng, phòng vệ bằng hình thức có người gác theo đề nghị của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tại Văn bản số 8077/UBND-GT ngày 06/9/2021.

Ý kiến của bạn

Bình luận