Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thiết kế ITS cao tốc Bắc-Nam giai đoạn 2

Tác giả: Nam Hải

saosaosaosaosao
Đầu tư - Hạ tầng 27/06/2022 15:16

Các ban quản lý dự án cần sớm hoàn thiện hồ sơ thiết kế cơ sở hệ thống ITS cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2.


Thi công cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 1 (trong ảnh cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết)

Thi công cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 1 (trong ảnh cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết)

Bộ GTVT vừa có văn bản yêu cầu các ban quản lý dự án: 6, 2, 7, 85, Thăng Long, Mỹ Thuận, Hồ Chí Minh hoàn thiện hồ sơ theo nội  dung thẩm định lần 1 hồ sơ thiết kế cơ sở hệ thống giao thông thông minh, hệ thống thu phí của dự án xây dựng công  trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025.

Bộ GTVT cho biết, ngày 24/2/2022, Bộ GTVT có văn bản giao Vụ Khoa học và Công nghệ (KHCN) chủ trì thẩm định thiết kế cơ sở hệ thống giao thông thông minh, hệ thống thu phí điện tử không dừng của dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025.

Đến ngày 15/6/2022,  Vụ KHCN đã có Văn bản 252 về ý kiến thẩm định lần  1 hồ sơ thiết kế cơ sở hệ thống giao thông thông minh, hệ thống thu phí của dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025.

Để đảm bảo tiến độ trình phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án xây  dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025,  Bộ GTVT đề nghị Ban Quản lý dự án 6 trên cơ sở ý kiến thẩm định tại Văn bản số 252/KHCN ngày 15/6/2022 chỉ đạo tư vấn tiếp thu, giải trình và hoàn thiện hồ sơ thiết kế cơ sở hệ thống giao thông thông minh, hệ thống thu phí của dự án xây  dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025.

“Các Ban Quản lý dự án 2, 7, 85, Thăng Long, Mỹ Thuận, đường Hồ Chí  Minh phối hợp với Ban QLDA6 hoàn thiện hồ sơ thiết kế cơ sở hệ thống giao thông  thông minh, hệ thống thu phí của dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc  Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 theo ý kiến thẩm định tại Văn bản 252 ngày 15/6/2022”, Bộ GTVT nêu rõ.

Đồng thời, Bộ GTVT yêu cầu các ban QLDA chủ động cập nhật vào hồ sơ thiết kế cơ sở hệ thống giao thông  thông minh, hệ thống thu phí và danh mục tiêu chuẩn trình Bộ GTVT để phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án thành phần thuộc dự án xây dựng công  trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025.

 

Ý kiến của bạn

Bình luận