Hai chị em chết đuối, gia đình không có tiền mua quan tài

Hai chị em chết đuối, gia đình không có tiền mua quan tài

Ba chị em rủ nhau tắm sông, vì không biết bơi nên 2 cháu chết đuối. Do gia đình nghèo nên không có tiền mua quan tài chôn cất 2 chị em.