Kon Tum đề xuất đầu tư hoàn chỉnh QL24, bổ sung quy hoạch sân bay Măng Đen, Bộ GTVT nói gì?

Tác giả: Đình Quang

saosaosaosaosao
Đường bộ 12/03/2023 14:37

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời kiến nghị của tỉnh Kon Tum tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương ngày 3/1/2023.

Kon Tum đề xuất đầu tư hoàn chỉnh QL24, bổ sung quy hoạch sân bay Măng Đen, Bộ GTVT nói gì? - Ảnh 1.

Thi công dự án cải tạo, nâng cấp các đoạn xung yếu trên QL24 qua Kon Tum

Chưa thể cân đối để thực hiện thêm các dự án mới

Cụ thể, về việc đầu tư hoàn thiện QL24 nối các tỉnh Kon Tum với Quảng Ngãi, Bộ GTVT cho biết, theo quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, QL24 dài 225km, quy mô cấp III, 2-4 làn xe.

Hiện trạng đoạn tuyến cơ bản đạt tiêu chuẩn đường cấp III miền núi, trong đó, từ Km0+000 - Km8+000, một số đoạn từ Km8 - Km165 (khoảng 57,2km) và từ Km165 đến cuối tuyến (tại nút giao đường Hồ Chí Minh) đã hoàn thành đưa vào khai thác, một số đoạn xung yếu dài khoảng 41,8km đã được đầu tư từ nguồn vốn dự phòng của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 theo Nghị quyết 556 ngày 31/7/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và hoàn thành trong năm 2022.

Về nhu cầu đầu tư đoạn tuyến QL24 còn lại (Km32+000 - Km89+513 và Km113+588 - Km118+250) theo quy hoạch đã phê duyệt nhằm bảo đảm tính đồng bộ, phát huy hiệu quả tuyến đường, góp phần giải quyết vấn đề lưu thông hàng hóa và hành khách, đảm bảo an ninh quốc phòng cho tỉnh Kon Tum nói riêng và các tỉnh Tây Nguyên nói chung là cần thiết.

Tuy nhiên, do kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của Bộ GTVT được phân bổ hạn hẹp, ngoài điều chỉnh giảm phân bổ lại cho địa phương, nguồn lực còn lại tập trung cho các dự án động lực quan trọng, cấp bách theo chỉ đạo của Quốc hội và Chính phủ nên chưa thể cân đối để thực hiện thêm các dự án mới (bao gồm cả tuyến QL24).

"Căn cứ nhu cầu đầu tư theo kiến nghị, Bộ GTVT sẽ nghiên cứu đề xuất cấp thẩm quyền xem xét bố trí vốn ngân sách nhà nước để triển khai đoạn tuyến khi có nhu cầu vận tải và điều kiện về nguồn lực. Trước mắt, Bộ GTVT giao Cục Đường bộ Việt Nam chủ trì, phối hợp các bên liên quan và địa phương thực hiện tăng cường công tác kiểm tra, rà soát và duy tu, sửa chữa đối với đoạn tuyến để đáp ứng nhu cầu vận tải, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông", Bộ GTVT nêu rõ.

Đề xuất bổ sung quy hoạch sân bay Măng Đen

Liên quan đến kiến nghị quan tâm, sớm cho ý kiến đối với việc bổ sung quy hoạch sân bay Măng Đen vào quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Bộ GTVT cho biết, trên cơ sở kết quả đánh giá sơ bộ về kỹ thuật khả năng hình thành cảng hàng không và nội dung làm việc với tỉnh Kon Tum, Cục Hàng không Việt Nam đã hoàn thiện và trình dự thảo hồ sơ quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, Cục Hàng không Việt Nam kiến nghị tiếp tục nghiên cứu, khảo sát, đánh giá khả năng quy hoạch cảng hàng không tại một số tỉnh có vị trí quan trọng về quốc phòng, an ninh và có tiềm năng phát triển về du lịch, dịch vụ; báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét việc bổ sung quy hoạch khi có nhu cầu, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và nguồn lực đầu tư, trong đó có vị trí do tỉnh đề xuất tại thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông.

Bộ GTVT đã báo cáo nội dung nghiên cứu, xin ý kiến tổ công tác của Chính phủ để tiếp tục hoàn thiện, báo cáo Thường trực Chính phủ theo quy định tại Quyết định 1121 ngày 22/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ.