Tạp chí GTVT ký hợp tác chiến lược với Công ty công nghệ An Vui

Tạp chí GTVT ký hợp tác chiến lược với Công ty công nghệ An Vui

Lễ ký hợp tác được tổ chức tại trụ sở Tạp chí GTVT, sáng 24/11 với kỳ vọng phát huy lợi thế của 2 đơn vị tạo nguồn sức mạnh truyền thông công nghệ tham gia vào công tác chuyển đổi số ngành GTVT.

Giao thông 24h
Sovico Group và Grab ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện

Sovico Group và Grab ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện

Hợp tác chiến lược sẽ tăng cường tích hợp số trong các lĩnh vực công nghệ di động, logistics và nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng.

Doanh nhân
Gần 20 tỷ đồng hỗ trợ ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Gần 20 tỷ đồng hỗ trợ ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Ngày 22/9, tại Hà Nội, Ban Quản lý Dự án hỗ trợ xây dựng chính sách đổi mới và phát triển các cơ sở ươm tạo doanh nghiệp (BIPP) đã tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận tài trợ thực hiện dự án.

Kinh tế - Phát triển GTVT