Gắn biển công trình chào mừng 55 ngày thành lập Công đoàn GTVT Việt Nam

Gắn biển công trình chào mừng 55 ngày thành lập Công đoàn GTVT Việt Nam

Tại Bến phà Gianh, tỉnh Quảng Bình, Công đoàn GTVT Việt Nam tổ chức gắn biển công trình Công đoàn cho Tượng đài ghi công liệt sỹ Bến phà Gianh.

Giao thông 24h