Lai Châu: Giám sát, xử lý nghiêm các vi phạm kinh doanh vận tải

Tác giả: Minh Tùng

saosaosaosaosao
Vận tải 05/05/2023 13:51

Sở GTVT Lai Châu thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát, đề xuất các biện pháp xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải.

Lai Châu: Xử lý nghiêm nếu các đơn vị kinh doanh vận tải vi phạm - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Ông Nguyễn Văn Hưởng - Phó giám đốc Sở GTVT tỉnh Lai Châu cho biết, hiện nay địa bàn tỉnh có 79 tuyến vận tải hành khách bằng xe ô tô, trong đó có 14 tuyến nội tỉnh và 65 tuyến liên tỉnh; 13 đơn vị kinh doanh vận tải hành khách (VTHK) tuyến cố định, hợp đồng với 180 phương tiện trên địa bàn tỉnh và 29 đơn vị thuộc các tỉnh bạn; 05 đơn vị kinh doanh VTHK hành khách bằng xe taxi với 172 phương tiện; 285 đơn vị kinh doanh VTHH với 303 phương tiện.

Thời gian qua, Sở tập trung triển khai, chỉ đạo, hướng dẫn và đôn đốc các đơn vị kinh doanh vận tải, khai thác bến xe thực hiện nghiêm các quy định tại Nghị định 10 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; Thông tư 12 của Bộ GTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ… Hàng năm hướng dẫn các doanh nghiệp vận tải trên địa bàn tỉnh tham gia giải thưởng "vô lăng vàng"; kiểm tra các đơn vị kinh doanh vận tải, thường xuyên giám sát hoạt động của các đơn vị vận tải, Bến xe trong tỉnh để có các giải pháp nhắc nhở, chấn chỉnh, xử lý các sai phạm trong kinh doanh vận tải và khai thác bến xe góp phần đảm bảo công tác trật tự ATGT.

Cùng với đó, triển khai, hướng dẫn các đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện các nội dung tại Nghị định 119 quy định về trình tự, thủ tục, cấp lại, thu hồi giấy phép vận tải đường bộ qua biên giới. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Lai Châu có 01 đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô được cấp giấy phép vận tải quốc tế Việt - Lào, cấp 33 giấy phép liên vận đối với các phương tiện kinh doanh vận tải và 28 giấy phép đối với các phương tiện phi thương mại và công vụ đảm bảo đúng quy định; Cấp giấy phép liên vận quốc tế Việt – Trung thông qua cửa khẩu Ma Lù Thàng cho 840 lượt phương tiện.

"Sở GTVT kịp thời tham mưu, ban hành các văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác quản lý vận tải, phương tiện và người lái. Trong các chương trình sơ kết, tổng kết hàng năm của ngành, lãnh đạo UBND tỉnh luôn quan tâm, có ý kiến chỉ đạo trực tiếp đối với tất cả các lĩnh vực của ngành, luôn chú trọng quan tâm đối với lĩnh vực an toàn giao thông, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực quản lý vận tải, phương tiện và người lái nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội và giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh", báo cáo của Sở GTVT Lai Châu nêu.

Ý kiến của bạn

Bình luận