Lạng Sơn quyết hoàn thành dự án cải tạo QL4A trong năm 2022

Tác giả: Minh Tùng

saosaosaosaosao
Đường bộ 31/08/2022 22:41

Sở GTVT tỉnh Lạng Sơn đang quyết liệt đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công, tăng ca, tăng kíp để hoàn thành các hạng mục, quyết tâm hoàn thành dự án cải tạo nền, mặt đường QL4A trong tháng 12/2022.

Lạng Sơn quyết tâm hoàn thành các hạng mục, công trình trên QL4A - Ảnh 1.

Thi công dự án cải tạo QL4A qua Lạng Sơn (ảnh internet)

Thông tin từ Sở GTVT tỉnh Lạng Sơn cho biết, tính đến ngày 31/8/2022, dự án cải tạo nền, mặt đường QL4A đã giải ngân đạt 34,047 tỷ đồng/42,5 tỷ đồng, đạt 80,11% so với kế hoạch vốn đã được Bộ GTVT giao trong năm 2022.

Đại diện Sở GTVT tỉnh Lạng Sơn cho biết, dự án cải tạo nền, mặt đường và công trình đoạn Km8-Km29 và Km40-Km66, trên QL4A được Bộ GTVT phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định 505 ngày 24/2/2014. Sau đó dự án được Bộ GTVT phê duyệt điều chỉnh tại các Quyết định 3262 ngày 18/10/2016; Quyết định 587 ngày 19/4/2021 và Quyết định 319 ngày 15/3/2022.

Đề cập đến tình hình triển khai dự án, đại diện Sở GTVT tỉnh Lạng Sơn cho biết, dự án đã hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu xây lắp gói thầu: Thi công xây dựng công trình phần khối lượng điều chỉnh bổ sung đoạn Km43+800 - Km46+300 và đoạn Km46+600 - Km52+300. Sau khai lựa chọn được nhà thầu, đoạn tuyến trên đã tiến hành triển khai thi công từ ngày 25/8/2022. 

Trong thời gian qua, Sở GTVT tỉnh Lạng Sơn đã tích cực phối hợp với UBND huyện Tràng Định và các cơ quan liên quan thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Hiện nay, chính quyền địa phương đã hoàn thành phê duyệt dự toán và phương án tạm tính cho các hộ dân bị thu đất trên địa bàn các xã: Kháng Chiến, Hùng Việt, Đại Đồng.

"Sở GTVT đang quyết liệt chỉ đạo các bộ phận quản lý dự án tích cực phối hợp với UBND huyện Tràng Định đẩy nhanh công tác GPMB, đôn đốc tiến độ thi công, tăng ca, tăng kíp, tăng mũi thi công để hoàn thành các hạng mục, quyết tâm hoàn thành dự án trong tháng 12/2022", đại diện Sở GTVT tỉnh Lạng Sơn chia sẻ.

Trước đó, Bộ GTVT có văn bản đề nghị Tỉnh ủy Lạng Sơn, Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn, HĐND tỉnh Lạng Sơn, UBND tỉnh Lạng Sơn, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch năm 2022 dự án cải tạo nền, mặt đường và công trình trên QL4A, tỉnh Lạng Sơn.
Ý kiến của bạn

Bình luận