Làng Thách thức và Sáng tạo xã hội lần đầu tiên xuất hiện tại Techfest Vietnam 2021

Làng Thách thức và Sáng tạo xã hội lần đầu tiên xuất hiện tại Techfest Vietnam 2021

Với khẩu hiệu “Đoàn kết hợp tác - Tạo xu hướng - Dẫn dắt thay đổi vì một Việt Nam bền vững", Làng Thách thức và Sáng tạo xã hội lần đầu tiên ra mắt trong khuôn khổ TECHFEST 2021.