Cam Ranh Bike Week 2022, nóng dần từ những cung đường đến lễ hội

Cam Ranh Bike Week 2022, nóng dần từ những cung đường đến lễ hội

Tạp chí GTVT - Lễ hội môtô lớn nhất Việt Nam mang tên sẽ chính thức được tổ chức vào hai ngày 20,21 tháng 5 năm 2022 tại Cam Ranh, Khánh Hòa.

Văn hóa