Số lượng vé xe Tết từ Đà Nẵng đi các tuyến, chặng cao điểm còn 30-40%

Số lượng vé xe Tết từ Đà Nẵng đi các tuyến, chặng cao điểm còn 30-40%

Đến thời điểm này, lượng vé xe tết từ Đà Nẵng đi các tuyến cao điểm, nhất là khu vực các tỉnh phía Bắc, Tây Nguyên mới có nhu cầu đặt mua vé khoảng 60-70%, còn 30-40% số lượng vé chưa được bán. Nhiều nhà xe sẵn sàng phương án bổ sung xe tăng cường nếu nhu cầu đặt vé tăng.

Giao thông 24h