Lịch chạy tàu Cát Linh - Hà Đông 4 ngày Tết thế nào?

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
31/01/2022 21:35

Từ mùng 1 đến mùng 4 Tết, tàu điện Cát Linh - Hà Đông tiếp tục vận hành theo kế hoạch chạy tàu Tết được Sở GTVT Hà Nội phê duyệt.

A6_06868

Theo đó, lịch chạy tàu dịp Tết thay đổi so với ngày thường để thống nhất hoạt động vận tải hành khách công cộng giữa đường sắt đô thị và xe buýt tại Hà Nội. Cụ thể:

Ngày mùng 1 Tết (1/2/2022), mở tuyến 10h00, đóng tuyến lúc 19h30.

Mùng 2 Tết (2/2/2022) mở tuyến 8h30, đóng tuyến 19h30.

Mùng 3 Tết (3/2/2022), mở tuyến vào 6h30, đóng tuyến 20h30.

Mùng 4 Tết (ngày 4/2/2022), mở tuyến 6h00 và đóng tuyến lúc 21h00.

Tần suất chạy tàu là 10 phút/chuyến.

Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội duy trì thực hiện 166 quy trình vận hành đảm bảo an toàn, tăng cường công tác đôn đốc, chấn chỉnh đội ngũ cán bộ, nhân viên của đơn vị nhằm nâng cao ý thức, chất lượng phục vụ người dân.

Đồng thời chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 theo yêu cầu của Sở GTVT Hà Nội.

Ý kiến của bạn

Bình luận