Nhà Khoa học, quản lý: Giá trị của Tạp chí GTVT được lịch sử kiểm chứng

Nhà Khoa học, quản lý: Giá trị của Tạp chí GTVT được lịch sử kiểm chứng

Là bậc “cây đa cây đề”, những nhà cố vấn, phản biện, nhà khoa học, hơn hết là những “người bạn” thân thiết của Tạp chí GTVT từ lâu đã coi Tạp chí là “ngôi nhà khoa học công nghệ GTVT”. Nhân kỷ niệm 96 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2021), Tạp chí GTVT trân trọng trích đăng một số cảm nghĩ, trăn trở, định hướng của các nhà khoa học đã gắn bó với Tạp chí hơn nửa thế kỷ qua.

Diễn đàn khoa học