Lộ diện doanh nghiệp trúng gói thầu lớn dự án ODA 5.300 tỷ

Tác giả: Vũ Thành Vũ

saosaosaosaosao
Đường bộ 08/07/2022 10:31

Bộ GTVT vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu XL-05 thuộc tuyến nối Lai Châu, Dự án Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc.

 

Máy móc, thiết bị thi công Dự án Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc

Máy móc, thiết bị thi công Dự án Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc

Bộ GTVT vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu XL-05 Xây dựng đoạn Km84+554 - Km107+757 thuộc tuyến nối Lai Châu, Dự án Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc.

Quyết định do Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông ký cho biết, Bộ GTVT chấp thuận đề nghị của Ban QLDA 2, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu XL-05 Xây dựng Km84+554 - Km107+757 thuộc tuyến nối Lai Châu, Dự án Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc.

Cụ thể, tên nhà thầu trúng thầu là Liên danh Công ty cổ phần Công trình giao thông Hải Phòng - Công ty TNHH Hòa Hiệp - Công ty TNHH Liên hợp xây dựng Vạn Cường.

Giá trúng thầu (đã bao gồm thuế VAT, chi phí dự phòng và khoản tạm tính) là 286.939.225.044 đồng. Loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, thời gian thực hiện hợp đồng là 30 tháng, sử dụng vốn vay của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cho phần xây lắp, dự phòng và vốn đối ứng cho phần thuế.

Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA 2 thực hiện việc đăng tải thông tin kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định.

Đồng thời căn cứ kết quả lựa chọn nhà thầu được duyệt tại Điều 1 của Quyết định này, trên cơ sở ý kiến của Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông tại Báo cáo thẩm định số 224/CQLXD-PCĐT ngày 22/6/2022, ý kiến của ADB tại Thư ngày 10/6/2022 và quy định tại Phụ lục 4 của Hiệp định vay, Ban QLDA 2 hoàn thiện các thủ tục liên quan để thông báo trúng thầu, đáp ứng các điều kiện ký kết hợp đồng làm cơ sở tổ chức triển khai thi công xây dựng theo tiến độ yêu cầu và quản lý hợp đồng đảm bảo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng.

Ý kiến của bạn

Bình luận